TZ Pleternica - Turističke informacijeTurističke informacije

Kontakt i ostale važne informacije


Turistička zajednica Grada Pleternice
Trg hrvatskih branitelja 1, 34310 Pleternica
OIB: 16740894879

Kontakt: 034 251 006

e-mail: tz@pleternica.hr

www.tz.pleterica.hr 

 

......................................................................................


Pleternica, 13. siječnja 2020. godine

PREDMET: Sprečavanje sukoba interesa, članak 80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), dostavlja se


Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Turistička zajednica Grada Pleternice kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
1. Postea d.o.o. Mlinska 7, Pleternica, OIB: 84962943932,
2. Microplet, obrt za izradu alata, preradu plastike i obradu metala, vl. Anto Barbarić,
Pleternica, Ante Starčevića 22, OIB: 80984874482,
3. Slavenir, obrt za proizvodnju i usluge, Frkljevci, Frkljevci 38, OIB: 79564507444,

Navedeni popis se odnosi na Gradonačelnicu Grada Pleternice i Zamjenike Gradonačelnice Grada Pleternice i povezane osobe (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenik), a sukladno odgovornosti iz članka 20. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).


Predsjednica TZ-a
Antonija Jozić, v.r.