Dječja karta Grada Pleternice| KARTE


Dječja karta Grada Pleternice


U sklopu Dječjeg tjedna 2016., u Gradu Pleternici - gradu prijatelju djece, izrađena je Dječja karta Grada sa označenim lokalitetima za slobodno vrijeme.