Dječji tjedan u Pleternici
Dječji tjedan u Pleternici


Grad Pleternice grad je prijatelj djece. Upravo ta titula i cjelogodišnji rad sa djecom i mladima, slavi se u Dječjem tjednu. Kroz razne izložbe, dane otvorenih vrata, radionice i predstave te sportska natjecanja, prikazan je cjelogodišnji rad sa djecom. Djeca kreiraju, provode i uživaju u svom tjednu. Sve je podređeno dječjoj igri i osmjehu.