Projekt TZ Grada Pleternice na temu međunarodne suradnjeNASLOVNA | DOGAĐAJI

28.07.2019.


Projekt TZ Grada Pleternice na temu međunarodne suradnje


Program „Bećarac i Ganga“ inovativan je projekt TZ Grada Pleternice koji ćeli međusobno snažno povezati dva područja iz susjednih zemalja te još snažnije povezati dva značajna nematerijalna kulturna dobra te njihovu valorizaciju podigli na viši nivo. 

Zajedničkom međunarodnom suradnjom postiže se značajan efekt na očuvanje kulturnog identiteta područja očuvanja nematerijalne baštine bećarca i gange, što otvara mogućnosti promicanja snažnog inovativnog koncepta u svijetu. Novi projekt turističke zajednice nastavak je projekta „Kulturna ruta bećarca i gange“ (Interreg) kojeg želimo podići na višu razinu kroz nadogradnju međunarodne kulturne suradnje. 

Kroz održane Međunarodne konferencije na temu baštine, osviješteni su dionici o bogatstvu kojega posjeduju te o mogućnostima valorizacije istoga. Kroz stvaranje suradnje na međunarodnoj razini te uvezivanju kroz baštinske elemente, otvara se mogućnost rasta rute i njeno širenje na ostale susjedne zemlje.

Vjerujemo kako je odrađeni projekt, kojega sufinancira i Ministarstvo kulture kroz program međunarodne kulturne suradnje, izrodio nove ideje i nove zajedničke priče koje će rezultirati očuvanom baštinom te njenom kontinuiranom valorizacijom oba prekogranična područja.

<<-- 55
56 -->>